Logo

 

     Zarządzanie zapasami

 

W aptece

 

Personel apteki dysponuje kompletnym i efektywnym zestawem funkcjonalności wspierających zakupy na poziomie apteki:

 • Doskonały algorytm do codziennych zamówień zapewniający wysoką rotację i dobre pokrycie popyty. 
 • Logiczny zestaw parametrów regulacyjnych, służący do opisania warunków funkcjonowania apteki i produktu ( dni pracy apteki, kalendarz dostaw, ekspozycja), a nie do poprawiania kiepskiej prognozy.
 • Inteligentnie obsługiwana lista produktów zamawianych centralnie, poprzez blokowanie danego produktu, wskazywanie konkretnego dostawcy lub wyłącznie informowanie. Według woli centrali sieci aptek.
 • Moduł obsługi ofert hurtowni i optymalnego podziału zamówień na dostawców z uwzględnieniem najlepszej ceny i zobowiązań umownych wobec hurtowni.
 • EDI pozwalający na wymianę dokumentów ze wszystkimi graczami na rynku hurtu farmaceutycznego.
 • Dostęp do informacji o stanach magazynowych w innych aptekach sieci.
 • Szeroki zestaw filtrów i analiz: nadwyżki, towary nierotujące, nieuzasadnione zakupy, rotacja, zapas optymalny, itd..
 • Wspomaganie procesu kontroli realizacji zamówień pakietowych przez:

- dostęp do rejestru zamówień centralnych,

- bezpośredni dostęp do informacji w dostawach,

- zestaw raportów na temat realizacji zamówień centralnych.

 

W centrali

 

 

Dla pracowników centrali Infofarm dla sieci aptek to kompletny zestaw narzędzi do zarządzania zapasami, integrujący funkcjonalności wspierające centralne zakupy (zakupy pakietowe), nadzorowanie procesu zamówień w aptekach, optymalizację poziomą zapasów (kompensata nadwyżek i niedoborów pomiędzy aptekami), zarządzanie parametrami regulacyjnymi w aptekach (blokowanie produktów, wskazywanie dostawców, ingerowanie w normy). Dostępne funkcjonalności pozwalają nie tylko na przygotowywanie zamówień centralnych (szacowanie popytu, analiza ofert, negocjacje), ale i na komunikację w tym zakresie z aptekami oraz kontrolę efektywności i efektów pracy centralnego działu zakupów i aptek. Zamówienia centralne w Infofarm dla sieci aptek, to między innymi:

 • Dostęp do informacji o stanach, zakupach i sprzedaży produktów we wszystkich aptekach.
 • Szeroki zestaw analiz wspierających proces decyzyjny.
 • Skuteczny algorytm na poziomie codziennych zamówień, gwarantujący wysoką rotację i dobre pokrycie. 
 • Moduł zamówień centralnych, który pozwala na:

 równoczesną pracę kilku osób przy centralnych zamówieniach,

- przygotowanie wariantowej prognozy popytu sieci aptek,

- dostęp do wszystkich informacji potrzebnych w procesie negocjacyjnym w jednym widoku (supertabela), między innymi opłacalność zamówienia centralnego oraz szacowany czas upłynnienia

- pracę na danych zagregowanych, obejmujących całą sieć aptek i „dopieszczanie” zamówienia na poziomie danych z konkretnej apteki, jeśli taka potrzeba zaistnieje,

- informowanie aptek o zamówieniach, w sposób dla nich najbardziej wygodny – informacja taka jest widoczna w aptece w module zamówień, w dostawach, w rejestrze pakietów i analizach, a nie w wiadomości email,

- generację pliku excel z zamówieniem w formacie popularnym w komunikacji z przedstawicielami producenta po wciśnięciu przysłowiowego guzika,

- kontrolę realizacji zamówień pakietowych w zakresie cen, ilości i terminowości, poprzez porównanie zamówień z rzeczywistymi dostawami,

- Szacowanie utraconych korzyści z tytułu różnych niedociągnięć na etapie przygotowania i realizacji zamówień centralnych.

Instrukcja

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10, 11