Logo

Infofarm dla sieci salonów medycznych to specjalistyczny system zarządzania siecią rozproszonych geograficznie palcówek zaopatrzenia w sprzęd medyczny, wydawanych na zlecenie. System obsługuje zarówno sprzedaż "zwykłą", jaka ma miejsce w każdej sieci placówek handlowych, jaki i sprzedaż refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System obsługuje zarówno refundację opartą na artykule 38 ustawy refundacyjnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie), jak i refundację na zasadach określonych w artykule 37 ustawy refundacyjnej ( refundacja "apteczna"), która to ma zacząć obowiązywać również dla części wyrobów medycznych.  W systemie można znaleźć szereg rozwiązań dedykowanych dla detalicznego rynku sprzętu medycznego, takie jak: faktury pro-forma, faktury wystawiane bez wpływu na stany magazynowe, obsługa wielu płatników w ramach jednej transakcji: pacjent, NFZ, DPS, inne. Infofarm zobowiązuje się aktualizować system do zmieniającego się otoczenia prawnego, w tym implemetacji elektronicznego zlecenia i innych rozwiązań z zakresu systemu informacyjnego w ochronie zdrowia. Szerokie funkcjonalności systemu zorientowane są na potrzeby całego zespołu sieci salonów medycznych. Technologie internetowe sprawiają, że rozproszeni geograficznie pracownicy salonów, centrali przedsiębiorstwa, pracownicy w terenie oraz zarząd mogą efektywnie współpracować i realizować kluczowe dla firmy cele. Uzupełnienie w postaci wsparcia profesjonalistów Infofarm, zapewniające szybkie reagowanie na indywidualne potrzeby, czyni z oferty Infofarm dla sieci salonów medycznych platformę do dynamicznego rozwoju na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

 

 

 

 

Zapasy

Ceny

Asortyment i kategorie

Zamówienia pakietowe, centralne zamówienia bieżące, zamówienia na poziomie salonu, zarządzanie parametrami zamawiania (rekomendacje), monitorowanie zapasów, kontrola niedoborów i pułkowników, przesunięcia między salonami (optymalizacja pozioma zapasów), koordynowanie działań centrali i salonów... 

Więcej ..

Centralne strategie cenowe dla wszystkich salonów lub wybranej grupy. Skierowane do wszystkich klientów lub wybranej kategorii. Centralne strategie marżowe z ostatecznie wyliczaną ceną podczas przyjmowania dostawy w salonie. Centralne promocje cenowe....

Więcej ..

Zarządzanie centralną kartoteką towarową, definiowanie grup towarów w oparciu o własne kryteria, grup odpowiedników  Nadawanie priorytetów produktom wysokomarżowym...

Więcej ..

Wspieranie sprzedaży

Sprzedaż

Sprzedaż w internecie

Realizacja aktywnej polityki sprzedażowej zorientowanej na maksymalizację korzyści z transakcji sprzedaży wymaga odpowiednich narzędzi oddziałujących na pacjentów i personel salonu. Takich jak: sugerowanie zamienników o wysokim priorytecie, sugerowanie produktów uzupełniających (promocje koszykowe),  

Więcej ..

Dzięki dogłębnej znajomości sektora aptecznego i ZPO opartej na doświadczeniu i silnych relacjach z klientami dostarczamy rozwiązania zapewniające znakomitą obsługę pacjenta.

Więcej ..

Zaistnienie na dynamicznie rozwijającym się rynku sprzedaży  w internecie to dzisiaj konieczność dla firm myślących o rozwoju, ale i doskonały sposób na promocję.

Więcej ..

 

Księgowość

Kadry i płace

Raportowanie i analizy

Kompleksowe rozwiązania do rozliczeń na poziomie salonu: sprzedaży, gotówki, kart płatniczych, drobnych kosztów oraz integracja z systemami finansowo - księgowymi

Więcej ..

Liczebna kadra pracująca w rozproszonych geograficznie placówkach i specyfika działalności wymaga specjalistycznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej ..

Bazy danych są skarbnicą bardzo cennych informacji. Jednak by przekształciły się one w wiedzę o tym jakie kroki należy podjąć, mus zostać przetworzone i odpowiednio zaprezentowane. Bogate doświadczenie Infofarm i silne relacje z dotychczasowymi klientami to przeszło sto analiz w standardzie i nieograniczone możliwości tworzenia własnych.

Więcej ..

 

 

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10, 11